Da ne bi bilo zabune:
Ovo je bio prvi oficijelni Pips Chips & VideoClips site
koji se od 2000-e nalazi samo na znaor.com serveru te se kao takav više ne održava.
pogledajte kako je nekad izgledao pipschipsvideoclips site ili bog album.
(Site više ne sadrži nikakve audiovizualne materijale osim fotografija)
Aktualnu verziju pogledajte ovdje